Tatt i kontroll: – Sjefen prøvde å kjøpslå, men det gikk nok ikke