Idrettslaget velger å følge kommuneoverlegens anbefaling