Arbeidsgiverutvalget : – Det har vært en lengre prosess