Et kvarter før møtet skal starte begynner det å fylle seg opp både i kommunestyresalen og på galleriet, der tilhørere sitter.

27 representanter har møtt, og kommunestyret er med det vedtaksdyktige.

Sakslisten til kommunestyremøtet ser slik ut:

66/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste og valg av protokollunderskrivere

67/2015 Referatsaker

28/2015 Protokoll - Kommunestyret - 08.09.2015

68/2015 Godkjenning av kommunevalget 2015

69/2015 Valg av formannskap 2015-2019

70/2015 Valg av ordfører 2015-2019

71/2015 Valg av varaordfører 2015-2019

72/2015 Valg av kontollutvalg 2015-2019

73/2015 Valg av Utvalg for plan- og utvikling 2015-2019

74/2015 Valg av valgnemnd

75/2015 Valg av nemnd for gjennomgang og tilpassing av Reglementer for arbeidet i folkevalgte organer og Delegasjonsreglement