– Det var en fin vekst fram til 2013. Så har besøket dalt litt og til neste år viser foreløpige påmeldinger at vi får seks færre anløp og rundt 10.000 færre passasjerer, sier reiselivssjef i Rauma, Hilde Gråberg Bakke.

Med tirsdagens skip har rundt regnet 93.000 passasjerer besøkt Åndalsnes havn i år.

Påmeldte til neste år er så langt 42 anløp og 83.000 passasjerer.

– Dramatisk?

– Jeg sier ikke at det ikke er dramatisk, men sammenliknet med andre steder er det ikke dramatisk. Dette er en del av en trend som hele Norge opplever, men som vi skal jobbe intenst for å snu, sier Hilde Gråberg Bakke. Hun beskriver salg av cruiseanløp som en kontinuitetsprosess og et spørsmål om å holde trykket oppe.

– Vi jobber nå med å utvide aktivitetstilbudet og tilbudet av utflukter. Ikke minst i samarbeid med kommunene Lesja og Dovre. Det gjør vi for å forlenge oppholdet på Åndalsnes.

– Har den uferdige kaia på Åndalsnes vært negativt?

Spør du meg så er svaret ja, spør du havnedirektøren så er svaret nei. En ferdig kai skal i alle fall være på plass foran neste sesong, sier Hilde Gråberg Bakke.