Nå er den utenlandske statsborgeren dømt til fengsel i 24 dager, tap av førerrett i to år og tre måneder, 15.000 kr i bot og 3.000 i saksomkostninger.

Fyllekjøringen skjedde 15. juli i år i Rauma over sju kilometer. Et vitne varslet om en bil som hadde stor variasjon i fart og som vinglet. En bil som kom kjørende imot, måtte bremse for å unngå kollisjon.

Politiet i Rauma rykket ut, og 17 minutt etter at meldingen kom inn, fant de mannen i et bolighus, åpenbart beruset. Mannen nektet å blåse i alkometer og ble tatt med til legevakta på Åndalsnes og deretter til Ålesund sjukehus. Vel fire timer etter kjøreturen hadde mannen 1,7 i promille.

I retten hevdet mannen at han før politiet ankom huset hadde drukket en halv flaske sprit. Det trodde ikke retten på.

Retten trodde heller ikke på mannens forklaring om vinglingen skyldtes at han mistet mobilen i dørken og forsøkte å plukke denne opp. «Kjøringen bar tydelig preg av beruselse, med den fare dette innebar for andre vegfarende», skriver retten.