– Vi går tilbake til gammel rute, med start fra Seniorhuset, forteller formann i 17. mai-komiteen, Anders A. Hagen.

Seniorhuset ligger i Skreddervegen i Isfjorden.

– Derifra går vi ned til bedehus-svingen og mot sentrum. I sentrum stopper vi opp for å synge og spille nasjonalsangen. Videre går vi forbi skolen og barnehagen, og avslutter ned nyvegen til Isfjordshallen.

Hagen kan også fortelle at årets taler i Isfjorden er klar. Det er unge Mia Merlid. Han begrunner valget av taler slik:

– Ungdom er håpet og framtida. Og så tenker vi at det er nok av disse veterantalerne rundt omkring. Mia er heller ikke den med mest sceneskrekk.