Det er vanlig at arbeidsløsheten øker i sommermånedene. Det gjør den også i år.

Men i år er økningen litt høyere enn vanlig på landsbasis, melder NAV i en pressemelding.

Økt

Når man korrigerer tallene for sesongsvingningene viser den at arbeidsløsheten det siste året har økt med 18 prosent i Møre og Romsdal. Det er litt mer en gjennomsnittet for landet som ligger på 7 prosent.

I Rauma er ledighetstallene ganske stabile. 2,3 prosent av befolkningen er uten arbeid per juli i år.

– Vi har 91 ledige per juli måned. Av disse er 58 menn og 33 kvinner, forteller Tove Touihri, leder på NAV Rauma.

I forhold til tallene for juni, er det en oppgang på 15. Men i forhold til i fjor, på samme tid, er tallene veldig like.

Nedgang

– Vi har bare én mindre i år enn i fjor, så det viser vel at våre ledighetstall er ganske konstante, sier hun.

– Og da vil de kanskje ikke endre seg stort i årene fremover heller?

– Det er vanskelig å si. Når det gjelder tilgang på ledige stillinger, som er registrert på nav.no, så er siste oppdaterte tall per 30.06.15. Da var det 36 ledige stillinger, forteller Touihri.

Ledige stillinger

De ledige stillingene i Rauma er fordelt på 14 sykepleiere, 10 omsorgs- og pleiemedarbeidere, 4 på medisinske yrker som leger, tannleger, veterinærer, 2 saksbehandlere i offentlig sektor og 6 annet «undervisningspersonal».

– Vi har i liten grad merket nedbemanningen innen olje- og gass industrien, sier Touihri.

Gjennomsnittlig arbeidsledighet i fylket per juli i år, er på 2, 7 prosent. Flest ledige ser vi i aldersgruppen 30 – 39 år, med 1028 ledige per juli i år i Møre og Romsdal.

Når det gjelder yrker, er det fleste ledige innen bygg og anlegg og industriarbeid.

Under

I forhold til andre kommuner ligger Rauma lavt på statistikken. Norddal har kun 1, 1 prosent ledige, og Gjemnes har 1,2 prosent ledighet. Aukra og Sandøy ligger også lavt, på henholdsvis 1, 4 og 1,3 prosent.

Høyest arbeidsledighet har Hareid med 4, 1 prosent. Tett bak kommer Kristiansund med 4 prosent ledighet.