- Blir dette vedtatt gir vi fra oss styringen på næringsutviklingen