Er det mulig fortsatt å følge opp med midler til Samfunnsplanen og vedta historisk store investeringer, samtidig som drifta går med underskudd og Fylkesmannen skal overvåke det hele fra ROBEK? Det blir et av spørsmålene som rådmannen skal forsøke å besvare under møtet.

Under møtet skal rådmannens forslag til budsjett for 2016, økonomiplan for 2016-2019, handlingsplan for samfunnsplanen og forpliktende plan for ROBEK offentliggjøres.

Det åpne møtet vil begynne klokka 18.00, men allerede klokka 15.00 vil de ansatte i kommunen bli informert. Da vil også pressen være tilstede.

Møtet vil være i rådhussalen på rådhuset, og det åpne møtet vil du også kunne se videooverført på andalsnes-avis.no og på kommunens hjemmesider. Dokumentene vil samtidig bli lagt ut på kommunens hjemmesider.

Ut på turne

Kommunen skal også ut å ha dialogmøter den kommende uka. De gjennomfører slike møter to ganger i året, der de diskuterer aktuelle saker, og denne gangen blir det nettopp økonomi som blir tema.

Møtene blir på følgende kvelder

  • Åndalsnes og Isfjorden: 24. november

  • Sørsida: 25. november

  • Nordsida: 30. november