Plassene er i ferd med å rives bort - etterlyser de lokale