Alle har flyttet ut av omsorgsboligene – og nå er skjebnen til bygget avgjort