Ser stort utviklingspotensial for Sivilforsvarsleiren