– Får påvirke kursen og viktige valg mot et nytt skoleår