Brannsjef Falke Haugen blir pensjonist og slutter ved nyttår.

I den forbindelse har kommunen lyst ut en stilling som brannmester der en person skal være på plass til samme tidspunkt.

At det er en brannmester som skal tilsettes og ikke en ny brannsjef, begrunner Falke Haugen med at det ganske snart settes i gang et utredningsarbeid i forhold til å etablere et interkommunalt brannvesen.

– Dette foreligger det et kommunestyrevedtak på og dette har vært oppe i ROR som er samarbeidsorganet for romsdalskommunene, sier Haugen.

Men så legger han til at et slikt utredningsarbeid gjerne kan ta tid , gjerne mellom ett og to år.

– Siden jeg går av ved nyttår og utredningsarbeidet kanskje ender i omorganisering av brannberedskapen, så må vi ha en midlertidig ordning på plass fra nyttår. Det gjør vi nå ved at Eivind Myklebostad får en midlertidig stilling i 30 prosent som brannsjef og at en brannmester vil bli en 70 prosent-stilling, forteller Haugen.