Politiet er under omorganisering, og i den forbindelse ble det fra 26. juni i år, et vaktsamarbeid mellom Vestnes og Rauma lensmannskontor. Samtidig gikk lensmannen i Rauma, Andreas Hustad, tilbake til operativ tjeneste, og lensmannen i Vestnes, Jan Magnar Sandvik, ble fungerende lensmann også for Rauma.

– Den funksjonen har han frem til 1. januar 2018. Da vil Roar Hilde ta over som lensmann for Rauma og som fungerende lensmann i Vestnes. Slik vil det være frem til 1. april. Da vil Rauma og Vestnes formelt bli sammenslått til en enhet, og Hilde vil bli lensmann for den nyopprettede tjenesteenheten, forklarer Per Karstein Røv, driftsenhetsleder for driftsenheten Romsdal i Møre og Romsdal politidistrikt.

Legger ned

Han forteller videre at under omorganiseringen vil flere lensmannskontor bli lagt ned, og de som har fast jobb på disse, vil bli tilbudt andre stillinger.

– Nesset er en av de som vil bli langt ned og der var Roar Hilde ansatt som lensmann. Han ble derfor tilbudt stillingen i Rauma /Vestnes, forteller Røv.

Den nye lensmannen vil sitte på kontoret på Åndalsnes som er hovedsetet for den nye enheten.

– Hva skjer med stillingen som førstekonsulent ved Rauma lensmannskontor, der Hildur Engen sluttet 1. september i år?

– Den stillingen vil bli lyst ut på nytt. Det er vi glad for at vi har fått til. Vi håper den er på plass i løpet av 2017, sier Røv.

Beslutning

Roar Hilde, har visst en god stund at han ville få jobben som lensmann i Rauma /Vestnes, men den endelige beslutningen kom først på plass sist uke.

– Jeg bor på Sølsnes så det er ikke så lang reisetid. Vestnes/Rauma er et litt større distrikt enn det var tidligere. Det er i tråd med nærpolitireformen å samle flere enheter sammen til større. Men Rauma /Vestnes er ikke noen stor enhet, nasjonalt sett, sier Hilde over telefon fra Oslo.

Han er selv med i prosjektet med omorganiseringen og har mye å gjøre frem mot den nye jobben.

Viktig enhet

– Jeg ser frem til dette. Det vil bli en spennende tjenesteenhet å styre. En veldig viktig enhet, der det skjer mye, både i forhold til turisme, redningsaksjoner og ikke minst Mannen, sier han.

Hilde kjenner godt de ansatte fra før, og vet han vil få en fin gjeng å jobbe sammen med.

– Jeg må gjøre som enhver ny leder, bruke tiden fornuftig å gjøre meg kjent, både med dem som bor der og de forhold som er særegne for stedet, sier han.

Selv om Åndalsnes er hovedsetet for enheten, vil han bruke tid også på Vestnes.

– Der er det også en prosess i gang for å få på plass en tjenesteleder som skal ha det daglige ansvaret. Lensmann Jan Magnar Sandvik, skal over i en annen stilling fra nyttår, informerer Hilde.