Fiskere på Nord-Vestlandet som fanger torsk med merking fra Havforskningsinstituttet, kan få dusør eller skrapelodd i bytte mot informasjon om fisken. Får man en torsk som er merket med konvensjonelle merker eller datalagringsmerker, kan Havforskningsinstituttet friste med både finnerlønn og skrapelodd. I bytte ønsker de informasjon om fiskens lengde, fangstdato, fangstposisjon, dyp og hvilket redskap de er fanget med.

Konvensjonelle merker belønnes med skrapelodd, mens elektroniske merker belønnes med 200 kroner om de er festet ved ryggfinnen og 500 kroner om de er indre merker.

Instituttet er på tokt fra Stad i Sogn og Fjordane til Vikna i Nord-Trøndelag fram til 3. september og skal samle informasjon om torsken. Den langsiktige målsettingen er å bygge opp gytebestanden av kysttorsk til nivået den var på midten av 1990-tallet.