Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft. Det viser en spørreundersøkelse gjort av Opinion for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten.

- Det er svært positivt at færre enn noensinne sier de har handlet svart. Det viser at folk flest ønsker å handle hvitt, men vi ser fremdeles noen utfordringer, sier skattedirektør Hans Christian Holte. - Et problem er at det i dag er for vanskelig for den jevne forbruker å vite hvem som er seriøse. Derfor ønsker vi å gi forbrukerne innsyn i flere opplysninger om skattemessige forhold, for å gjøre det enklere å sjekke om en bedrift oppfyller forpliktelsene sine.

Aldri før har så få oppgitt at de har handlet svart. Ti prosent sier at de har kjøpt svart arbeid, dette er ned fire prosentpoeng fra samme undersøkelse i 2016 og en halvering i forhold til 2011-tallene.

Det er tre typer oppdrag som skiller seg ut negativt i undersøkelsen. Det er vaskehjelp/renhold, hvor 29 prosent av de som kjøper slike tjenester sier de har handlet svart. Barnepass og annen hjelp i hjemmet følger med 24 prosent. Mens vedlikehold av hus i form av maler- og snekkerarbeid ligger på 13 til 16 prosent utbredelse.