Eiendomsskatten: Brukte boligverdi to millioner over takst