I formannskapsmøtet tirsdag er en av sakene som skal opp godkjenning av intensjonsavtale med Læringsverkstedet om bygging av ny barnehage i Isfjorden.

Dette er rådmannens innstilling til formannskapet:

  1. Kommunestyret godkjenner intensjonsavtale med Læringsverkstedet om bygging av ny barnehage på Stormtomta som skal stå ferdig til neste barnehageår 1. august 2017

  2. Formannskapet gis fullmakt til godkjenning av endelig avtale(r) med Læringsverkstedet innenfor de rammer som framgår av dette saksframlegget

Intensjonsavtalen finner du her, og den er allerede signert av Læringsverkstedets eiendoms- og utviklingsdirektør, Svein Lunde.

Saka skal også behandles i kommunestyret.

FAU uenige

Daglig leder i Læringsverkstedet, Heidi Heen Brovold har tidligere tatt til orde for at den andre aktuelle tomta - det kommunale friområdet mellom boligfeltene Pundet og Hensbakken - er en bedre tomt for den nye barnehagen.

Hun får støtte fra FAU. De er lettet over at Læringsverkstedet ikke ville selge plassene sine, og er glade for at det er en politisk intensjon i Rauma kommune om å sette opp et nytt bygg for 75 barn, men mener friluftsområde-tomta er den beste:

- Vi er klar over at det raskest tilgjengelige arealet er Storm-tomten, men vi ber dere jobbe for å få den mest optimale løsningen. Når barnehagen først er bygd vil den stå i mange år, dette er tiden til  å gå etter den beste tomten, skriver de i et brev til kommunen.

Dette er argumentene deres:

  • Plasseringen til friområdeter skjermet og nær skogen hvor Rabben har et mye brukt uteområdet, noe som er helt i tråd med kommunens visjon om å være «verdens bestekommune for naturglade mennesker». Samtidig er tomten nær sentrum noe som vil minske transportbehovet til oss foreldre siden butikk, bussholdeplass og skole er innen kort avstand. Dette er også mest hensiktsmessig logistikkmessig og ikke minst utfra et klimaperspektiv.

  • Vi i FAU Rabben ser også på det som veldig positivt at tomten er skjermet fra vær,vind og ikke minst trafikken som finnes ved dagens tomtog ved Storm-tomta.

  • Vi ser også på det som en fordel at barnehagen ikke er i direkte tilknytning til skolen, slik atde minste barna blir skjermet.

  • En barnehage i friområdet vil ogsåføre til at Rabben vil bli barnehagen i skogen, ikke barnehagen i trafikkrysset. Noe som også vil gjenspeile fokuset Rabben har på tur og å bruke naturen i nærmiljøet.

Vil kunne ha ny barnehage neste høst

- Problemet med tomten ved Pundet er at en her blant annet berører statlig sikre filmområdet og at en bygging må avvente kommunedelplan med etterfølgende reguleringsplan, eventuelt en privatreguleringsplan i forkant av kommunedelplanen. Hvis kommunestyret godkjenner foreliggende intensjonsavtale med Læringsverkstedet så vil Isfjorden kunne ha en ny barnehage oppe og stå fra 1. august 2017, skriver rådmannen i utredelsen.