Tok stilling til bud på den gamle barnehagen

foto