– Litt av målet med å parkere et sted for å sove, var å få en fin utsikt