Viderefører spesiell tradisjon: – Hadde vi aldri trodd

foto