Fagforening slår alarm om mannskapsmangel på ferjene