Klokka 17.33 varsler Fjorde 1 følgende for rute 36 Sølsnes-Åfarnes:

"På grunn av stor trafikk kan man forvente forsinkelser i sambandet".

Det betyr at utfordringene fra etter hvert mange utfartsdager den siste tida fortsetter. Ei ferje over Langfjorden betyr at de som skal ombord i ferja må regne med å stå over. Både og i verste fall to ferjer.

En i ferjekøa forteller i 18-tida at køa på Sølsnes går nesten ut mot den 290 meter lange Viktunnelen.

Det er flott værvarsel for helga og mange legger ut på tur. For dem som skal over fjorden på søndag kan det være grunn til å belage seg på mer ventetid.