– Via Ferrata er italiensk og betyr jernveg. Opprinnelsen går tilbake til første verdenskrig da italienske tropper skulle ta seg over Alpene og det ble anlagt «veger» hvor de kunne ferdes trygt ved å sikre seg, forteller prosjektleder Matti Bernitz.

For det er altså etablerte ferdselsruter eller turruter vi her snakker om. Ruter der naturlige formasjoner i tillegg til hjelpemidler som stiger, trappetrinn og vaiere som er festet i fjellet.

– Her skal både øvde fjellfolk og nybegynnere kunne ta seg sikkert fram og samtidig flytte egne grenser, sier Matti Bernitz og forteller at slike anlegg er vanlige og veldig mye brukt i Alpene og begynner å komme i Norge. Så langt på rundt 10 steder og flere prosjekt er under utredning.

Suksess

– Det har vært en stor suksess flere steder. Blant annet i Loen, i Tyssedal og på Trolltunga, forteller Helene Rødseth i Nordveggen.

Nordveggen har prosjektansvaret.

– Å etablere slike installasjoner i fjellet er vel kontroversielt?

– Noen vil naturligvis mene det, men grundig forarbeid har avklart dette. Ei prosjektgruppe har lagt vekt på å finne riktig lokasjon ut fra mange kriterier, sier Matti Bernitz og viser til et område i Nesaksla som det aktuelle for den første etableringen. Dette på grunn av tilgjengelighet og beliggenhet.

– Vi mener det også er lite i konflikt med urørt natur og eksisterende friluftsliv, sier Matti og viser til den nye stien opp til Aksla som gir tilgjengelighet til anlegget og allerede er etablert og skalert for å håndtere trafikk i området.

– Et «dårlig vær»-alternativ som vi har stor tro på og som blir en del av et variert spekter av aktiviteter og friluftsopplevelser, sier Helene Rødseth og mener dette vil kunne friste til flere døgn i Rauma og økt verdiskaping for lokale bedrifter.

Finansiering

Matti Bernitz forteller at utelandske leverandrøer av Via Ferrata-instillasjoner er kontaktet og at tilbud ventes innen utgangen av mai. Tilsvarende anlegg har kostet mellom to og tre millioner kroner.

– Å bygge tette tar ikke lang tid. Vi vil kunne ha det på plass til høsten og vi kan få til åpning på våren 2016, mener Matti Bernitz.

Han viser til at det vil bli hentet inn ekspertise fra Alpene til å gjøre en del av det praktiske arbeidet. Selve prosjekteringen vil bli gjort i nært samarbeid med lokale krefter med solid klatreerfaring.

– Det er dessuten viktig å benytte seg av all kompetansen vi har i bedrifter i kommunen, sier Matti Bernitz.

Arbeidsplasser

Og dette skal gi arbeidsplasser og inntekter. Det er begge våre informanter sikre på.

– Det blir tre varianter av dette. Enten leier du både gaider og utstyr, eller så leier du bare utstyr. En tredje mulighet er å bruke eget utstyr. Men her blir det bruk for mange gaider og det ligger et stort potensial for gaidtenester.

Lokale gaider vil kunne bli utdannet og kvalifisert for dette, sier Matti og viser til tilsvarende anlegg i Norge der de allerede har en omsetning på over en million kroner etter kort tids drift.

– Driften av Via Ferrata vil organiseres gjennom Tindesenteret som vil kunne fomidle gaider og utstyr, sier Helene Rødseth.

Matti Bernitz har hatt hovedansvaret for å utarbeide planene og gjøre forarbeidet og forankre prosjektet. Med seg i ei arbeidsgruppe har han hatt Halvor Hagen, Bjørn Kruse, Fred Husøy og Stein Lindseth.