Kommunestyret sa seg tirsdag enig i at kommunen skal utrede om de skal tilhøre Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) eller fortsette å være en del av Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), som i dag.

Rådmann Toril Hovdenak forklarte om forskjellene på de to selskapene.

– For abonnentene blir det igrunn hipp som happ hvor vi tilhører, forklarer hun.

RIR har allerede en løsning med fem dunker: Restavfall, matavfall, papp og papir, plast og glass og metall. NIR planlegger samme løsning innen 2020.

– Ligger bakpå

Marit Nauste (Uavh.) mener Rauma ligger langt bak når det gjelder sortering:

– Har bare tre ting vi sorterer hos oss. Vi er i bakleksen når det gjelder miljøsatsing, sier hun.

Hun er glad for at det nå blir utredet hvor Rauma skal tilhøre.

– Jeg har lurt på i mange år hvorfor vi har vært med i NIR og ikke RIR, særlig med tanke på det geografiske, sier hun.

Arne Hop påpekte at hvis Rauma kommune er bakpå, så er det kommunestyret sin skyld.

- NIR har vært et konsulentselskap i første omgang. Hvis vi hadde ytret ønske om et annet sorteringssystem, hadde vi sikkert fått hjelp til det, mener han.

Viktig sak

Kristoffer Bakke (H) mener også at dette er en viktig sak:

– I dag har vi 37 prosent gjenvinninsgrad, og det må omtrent dobles for å få på plass kravet fra EU. Jeg håper vi holder trykket oppe i denne saken. Det er mulig å ta grep før et samabreid er avklart, og det håper jeg vi kan gjøre, sier han.

Ulike løsninger

I kommunene som har NIR som reovasjonsselskap er det i dag mange ulike løsninger, som NIR ønsker å standardisere.

Blant annet ønsker de å standardisere og samordne miljøstasjonene, noe som allerede er under iverksetting i RIR.

De to selskapene skiller seg særlig på et punkt - i NIR er det kommunen som bestemmer hvem som skal samle inn avfallet, mens i RIR er det selskapet selv som avgjør dette.

Det bekymrer Kai Roger Sande (Sp).

– Vi har en del arbeidsplasser som kjører her i Rauma, og de kan kanskje forsvinne hvis vi går til RIR, påpeker han.

Ordfører Lars Olav Hustad mener derimot at dette vil bli utlyst lokalt.

– De som kjører i dag vil kunne søke om å få den jobben, som alle andre, sier han.

Må bestemme seg i vår

En ny avfallsstrategi er under behandling i EU-systemet, og der vil det bli krav om 65 prosent materialgjennvinning av kommunalt avfall innen 2035.

Strategien er et av mange tiltak for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Det haster litt for Rauma å bestemme seg for hvor man skal være med.

NIR ønsker nemlig å investere i et ettersorteringsanlegg i Trondheim, og Rauma må i løpet av våren bestemme om de vil være med på dette. Det vil koste kommunen om lag en million i investering.

RIR, på den andre siden, avventer å bestemme seg om ettersortering.

– RIR tror at de vil kunne nå 50-55 prosent ettersortering med de tiltakene de har planlagt. På ett eller annet tidspunkt vil også RIR levere restavfallet til ettersortering, men de mener de har tid til å sitte litt på gjerdet før de bestemmer seg om dette, sier Hovdenak.

Hun forteller at toget går nå:

– Vi må velge om vi skal bli med på investeringen i NIR og forplikte oss til å levere til dem. Vi har lyst til å se nærmere på, og vurdere en overgang, sier hun.

Kommunestyret var enstemmig enig med henne.

I Molde har de fire dunker, og leverer også plast. Foto: Per-Kristian Bratteng