Det er NRK Møre og Romsdal som melder dette.

Fra før har NVE måleutstyr permanent montert for å holde Mannen under oppsikt.

  • Opstadhornet i Misund

  • Middagstinden i Innfjorden

  • Børa i Romsdal

  • Kvitfjellgjølet på Rødven-halvøya

- Den mellombelse overvakinga av dei fire fjella, kan bli permanent dersom målingane viser at det er nødvendig, seier Eldar Gjærde, leiar for seksjon fjellskred ved NVE på Stranda, til NRK.