Det medførte at han ved 17.30-tiden ble løslatt fra varetektsfengsling.

Torsdag kveld informerte politiet pressen om innholdet i obduksjonsrapporten.

Tobias Hattrem Moa (21) døde ved samfunnshuset i Åndalsnes natt til søndag, og en mann (23) ble da siktet for grov kroppskrenkelse etter det politiet omtaler som en voldshendelse. Nå er mannen løslatt fra varetekt, og politiet konkluderer med at han ikke kan lastes for dødsfallet.

- Siktede kan ikke lastes strafferettslig for følgene slaget fikk. Avdøde hadde en latent skade som ble utløst av voldshendelsen. Denne kunne ha blitt utløst av andre påkjenninger enn en voldshendelse, forklarer etterforskningsleder Kjell O. Moen til Åndalsnes Avis.

Politijurist Lars Aksdal forteller at 23-åringen fortsatt er siktet, men at siktelsen er endret til kroppskrenkelse uten dødsfølge.

- Det er endringer når det gjelder bevisforspillelsesfare, samt alvoret i siktelsen som gjør at han nå er løslatt. Men det er fortsatt en alvorlig sak med det utfallet det fikk, sier han

Døde av hjerneblødning

Rettsmedisinerne har konkludert med at den umiddelbare dødsårsaken er hjerneblødning utgått fra en karmisdannelse i blodårene i hodet. I rapporten fremkommer det at blødningen kan ha oppstått spontant.

- Den foreløpige obduksjonsrapporten og etterforskingen viser at man ikke har bevis for at siktede burde innse muligheten av at det aktuelle slaget skulle forårsake dødsfallet, og det er ikke noe i etterforskingen for øvrig som skulle tilsi at denne følgen var påregnelig for siktede da hendelsen skjedde, heter det i pressemeldingen.

Politiet utelukker ikke at siktede kan straffes for en kroppskrenkelse eller andre forhold i sakens anledning. Dette blir det tatt stilling til på et senere tidspunkt.

Politiet regner med å ha en endelig obduksjonsrapport i løpet av tre til fire måneder.

Les hele pressemeldingen fra politiet:

Det ble tidlig i etterforskingen etablert tre alternative hypoteser: medisinsk årsak, kriminell handling og uhell/ulykke. En kombinasjon av disse er også en del av dette.

Siktede ble etter pågripelsen fraktet til Molde politistasjon for kriminaltekniske undersøkelser, helseundersøkelser (rus og alkohol) og det ble gjennomført et videoavhør hvor advokat Øyvind Panzer Iversen var tilstede. Siktede har samarbeidet med politiet fra han ble pågrepet på bopel. Siktede ble etter avhøret, søndag 01.11.15, lagt inn ved Molde sykehus med politivakthold, etter at det oppsto en betydelig bekymring rundt siktedes helsesituasjon. Han ble 04.11.15, overført til Hustad fengsel, men fortsatt med oppfølging fra helse.

Etterforskingen har vist at siktede slo Tobias Hattrem Moa med et slag. Siktede har forklart politiet hva som var motivet for dette slaget, uten at vi ser det hensiktsmessig og/eller nødvendig å gå ut med hva dette motivet er. Etterforskingen har også vist at Tobias Hattrem Moa i umiddelbar tilknytning til dette slaget falt og landet på bakken. Hvordan dette skjedde er en sentral del av etterforskingen. Tobias Hattrem Moa ble funnet med skader, men av taktiske grunner utdypes ikke disse skadene. Det er fortsatt vitner som skal avhøres.

At det i etterforskingen har vært informasjon om "et slag", gjorde at politiet har kalt dette en "voldshendelse", og vi har vært kritisk til at det er brukt begrep som "slåsskamp". For de som så hendelsen er det lite sannsynlig at de oppfattet dette som en "slåsskamp".

Etterforskingsseksjonen i Molde mottok torsdag 04.11.15 den foreløpige obduksjonsrapporten. Obduksjonen ble gjennomført 02.11.15, med kriminaltekniker og etterforskere tilstede. Konklusjonen fra Rettsmedisin er at den umiddelbare dødsårsaken er hjerneblødning utgått fra en karmisdannelse i blodårene i hodet. I rapporten fremkommer at blødningen kan ha oppstått spontant.

Siktede har erkjent å ha slått Tobias Hattrem Moa. Den foreløpige obduksjonsrapporten og etterforskingen viser at man ikke har bevis for at siktede burde innse muligheten av at det aktuelle slaget skulle forårsake dødsfallet, og det er ikke noe i etterforskingen for øvrig som skulle tilsi at denne følgen var påregnelig for siktede da hendelsen skjedde.

Etterforskingen vil fortsette. Saken er etterforsket i henhold til sakens karakter og alvorlighet og politiet opplever å ha god oversikt over de personer som var tilstede og som har observert den aktuelle hendelsen. Det utelukkes ikke at siktede kan straffes for en kroppskrenkelse eller andre forhold i sakens anledning. Dette blir det tatt stilling til på et senere tidspunkt. Den informasjonen som politiet nå har, betyr at siktede ikke lenger kan siktes for Tobias Hattrem Moas død.

Siktede er avhørt ved Molde politistasjon i dag, hvor han er presentert konklusjonen fra obduksjonen.

Siktede er som følge av dette løslatt fra varetektsfengsling. Tobias Hattrem Moas pårørende er sammen med bistandsadvokaten Mads Jenset i dag orientert om ny status og sakens utvikling.

Tobias begraves fredag

Tobias Hattrem Moa begraves fra Grytten kirke fredag.

Sokneprest John Sylte tar høyde for at mange kommer.

– Hvis alle som uttrykker sorg over Tobias kommer, så blir det mye folk. Han var en ung mann som var likt av veldig mange, sier Sylte, som skal lede fredagens avskjed med 21-åringen.

I forbindelse med endringen i siktelsen og løslatelsen av 23-åringen, har det vært dialog mellom Rauma kommune og Rauma lensmannskontor. Kriseteamet er involvert i oppfølging av både siktedes familie og de pårørende til Tobias Hattrem Moa, opplyser politiet.