I en pressemelding fra Cresto onsdag kveld skriver administrerende direktør Patrik Malterling at «AAK Safetys daglige leder, Sverre Njål Bersås, slutter i dag i sin stilling som daglig leder i selskapet. Dette er en konsekvens av at AAK Safetys eiere ser muligheten i å bygge en felles organisasjon, dermed forsvinner Sverres funksjon.»

«AAK Safety har under Sverres ledelse klart og utvikle sin posisjon og vokse, til tross for en svak markedskonjunktur. Vi takker Sverre for hans bidrag og ønsker ham lykke til videre.»

- Overrasket og skuffet

– Hva har skjedd, Bersås?

– Da AAK Safety ble solgt til et utenlandsk selskap i fjor vinter, så var jeg klar over at det på sikt kunne bli aktuelt med en sentraliseringsprosess. Men at dette kom nå, så brått og på denne måten, er jeg både overrasket og skuffet over. Vi har hatt en god dialog hele vegen. Men det ble en brå måte det skjedde på, sier han.

– Oppgavene til en topplederfunksjon forsvinner fra Norge til Cresto i Sverige. Det er bare én som er leder der, og selskapet og konsernet er svensk, og de ville ha funksjonene lagt dit, sier Bersås.

Bersås hadde sin siste arbeidsdag onsdag.

Tatt store grep

– Er det, slik du ser det, en fare for at AAK Safety som selskap forsvinner fra Åndalsnes?

Bersås sier det har vært to år med motvind i offshoremarkedet.

– Men nå har det snudd, AAK Safety har fått mange avtaler. Jeg tror AAK Safety har alle forutsetninger for å få en bra omsetning i 2018. Men nå er det ikke jeg som styrer med strategien.

Etterlønn

– Hva skal du gjøre nå?

– Jeg skal bruke en del tid på å tenke på hva jeg har lyst til å gjøre framover, og hvilke muligheter som dukker opp.

Ifølge regnskapet for 2016 hadde Sverre Bersås ei årslønn på 1.182.000.

– Men jeg har det ikke travelt med å finne ut hva jeg skal gjøre, sier Bersås.