I formannskapets budsjettmøte tirsdag tok politikerne seg tid til å høre hva Bård Rieber-Mohn fra BRM Omsorg hadde å si om mulig asylmottak i Isfjorden. Han har vært i Sivilforsvarsleiren på befaring, og beskriver leiren som godt egnet for et såkalt nødmottak.

- Jeg har reist mye rundt og sett på steder hvor det er mulig å opprette asylmottak, og Sivilforsvaren er et av de bedre stedene. Vi anserdet som et godt sted for et kortsiktig nødmottak. Leiren er rett og slett laget for at det skal bo så mange personer der, og det er kort veg til et tettsted, forklarer Rieber-Mohn.

I følge Rieber-Mohn ble han kontaktet av eierne av Sivilforsvarsleiren. UDI har nå bedt alle kommuner om å undersøke hvilke egnede bygg og eiendommer de har.

- Nødmottak av asylsøkere må flyttes ut fra blant annet høyfjellshotell før turistsesongen begynner. Det jobbes nå med å opprette større mottak, men det er behov for akutte plasser inntil disse er på plass til våren. Et slikt nødmottak, som vi nå ser på muligheten for å etablere i Isfjorden, vil være for å ta unna en akuttsituasjon i opp til et år. Det er hovedsaklig snakk om en overvintring, sier han.

Vil ha kommunens velsignelse

Rieber-Mohn spurte formannskapet om hvordan de stiller seg til saken. Teknisk sett trenger ikke UDI eller private drivere kommunens velsignelse, men Rieber-Mohn sier at de ikke gjør noe uten at kommunen er positive.

- Ingenting er landet ennå. Prossessen går som følger; første steg er en avtale med eier, så ønsker vi at kommunen skal være positive og så er det til syvende og sist UDI som avgjør om de har behov for disse plassene, sier han, og legger til at de ser for seg at leiren kan tas i bruk fra midten av januar, dersom både kommunen og UDI ønsker det.

Leiren har plass til 228 mennesker. Mange av dem som eventuelt kommer vil trolig være unge menn, siden det er dem det kommer flest av til Norge, mener Rieber-Mohn.

Politikerne skal drøfte saken

Politikerne ønsket svar på hvilken belastning en slik leir vil ha på kommunen.

- Vi vil blant annet ha egen sykesøster i leiren, men det er klart at kommunen vil merke at de får så mange flere innbyggere. Samtidig ønsker vi, så langt det er mulig, å benytte lokal arbeidskraft og tjenester, slik at det også kan ha ringvirkninger for samfunnet, sier han.

Politikene ønsket ikke å ta stilling til saken tirsdag, men ba om å få mer informasjon. De utfordret også rådmann til å sjekke opp ulike alternativer, kostnader og om det er flere interessenter blant private drivere. Flere i formannskapet ga også utrykk for at det kan være være vel så bra om kommunen selv drifter et mottak.

- Vi bør utrede en kommunal variant også, og vi må få tallene på bordet før vi kan avgjøre dette. Dersom kommunen selv er driver av et mottak, vil vi få mer kontroll, sier Per-Vidar Kjølmoen (Ap)

- Det er ikke avklart i forhold til et eventuelt permanent mottak i Rauma. Det kan være flere private interessenter på banen, i tillegg til at kommunen kan gå inn som driver selv. Vi må få oversendt mer informasjon, og så må vi se nærmere på dette og eventuelt andre alternativer, sier ordfører Lars Olav Hustad.

Sivilforsvarsleiren. Foto: Ellinor Rørvik Lothe