Under Raumakonferansen onsdag presenterte Telemarksforskning sin rapport om sammenslåingsalternativene i regionen, samt utredningen om Rauma kan la være å slå seg sammen med noen.

– Rauma gjør det ganske bra alene i vår rapport, sier Anja Hjelseth i Telemarksforskning.

Romsdalshalvøya som en kommune er det alternativet som kommer best ut i rapporten. Også alle Romsdalskommunene som storkommune er et godt alternativ, men Telemarksforskning mener det alternativet vil få utfordringer knytta til lokaldemokrati og avstander.

Rauma alene får ikke toppscore, men ser ut til å kunne klare seg godt.

– Det er flere fordeler enn ulemper ved å stå alene, men kommunen vil trolig måtte støtte seg på flere interkommunale samarbeid, sier hun.

Rapporten legger også vekt på at det i spørreundersøkelsen blant politikere og ledere i kommunen var markant størst oppslutning til å være alene.

– Rauma er et bo- og arbeidsmarked for seg sjøl, der over 80 prosent jobber i kommunen. Det er et argument mot sammenslåing, sier hun.

Ingen Vestnes-romanse

Alternativet Vestnes og Rauma er blant forslagene som kommer dårligst ut i rapporten.

– Vi er gode naboer, men en sammenslåing vil ikke gjøre noen av oss noe bedre, sier ordfører i Vestnes, Geir Inge Lien.

– Vi er ganske ulike kommuner. En sammenslåing er ikke optimal, legger ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad til.

Hustad ser nå to alternativ som peker seg ut som mer aktuelle enn de andre for Rauma sin del.

– Hele Romsdalen som en storkommune eller Rauma alene virker mest aktuelt, sier han.

Han tror Rauma kan stå godt alene.

– For min del er det helt klart et mulig alternativ, og kanskje det beste alternativet vi har nå. Utfordringen kan være dersom det ellers blir en storkommune i resten av Romsdal. Da blir Rauma en lillebror, sier han.

Det er vanskelig å finne gode samarbeidspartnere for Rauma, noe også Telemarksforskning bekrefter.

– Rauma er litt utenfor mange av de andre. De kan godt inngå i en storkommune med alle kommunene i Romsdal regionråd, men vi anbefaler bare Romsdalshalvøya før det, mye på grunn av negativitet hos kommunene. De fleste ønsker ikke en så stor kommune, sier Hjelseth.

– Vi har så stort areal å ta oss av allerede, og det er lange avstander. Da må gevinsten være større om det skal lønne seg med en sammenslåing, mener Hustad.

Opp i kommunestyret

Hjelseth anbefalte kommunene i Romsdal regionråd å ta noen vegvalg allerede før sommeren, til tross for at flere av kommunene fortsatt venter på andre utredninger, enten for sammenslåing mot Nord- eller Sunnmøre, eller for å stå som egen kommune.

– Nå ligger faktaene på bordet, og det er på tide å begynne å snakke sammen. Det kan i hvert fall lønne seg å begynne å sjå bort frå det som ikke er aktuelt, sier Hjelseth.

Lars Olav Hustad sier at saka vil bli tatt opp på kommunestyremøte i juni.

– Jeg vil anbefale at vi tar noen valg for hva vi ser som aktuelt, sier han.