Det dunker og banker i Åndalsnes om dagen. Entreprenør M. Kristiseter As har fåt med seg selskapet Nordisk Fundamentering, og skal nå lage en dyktalbe.

Egentlig en litt beskjeden beskrivelse, om man ser på dyktalber i historisk sammenheng. I praksis blir Natokaia på Åndalsens forlenget med en frittstående kai ute i sjøen. Men det er allerede bestemt at det skal bygges gangbru mellom dyktalben og hovedkaia.

- Nå banker vi store stålrør ned i grunnen under sjøen. Disse skal så tømmes for masse. Deretter skal tynnere rør inni de store rørene bores nærmere 10 meter ned i grunnfjellet. Alt i alt kommer kontruksjonen til å stikke 60 meter djupt.

- Etter dette blir rørene fylt med betong og armering, før vi bygger kai oppå, forklarer Balstad.

Forurenset masse

Prosjektet skal være ferdig i mai. Det er ikke tidsnok til å få med årets cruisetrafikk i sin helhet, men det er ikke så veldig mange båter som kommer mens arbeidet enda pågår.

Massen som graves ut av rørene skal deponeres på to steder. Toppsjiktet er forurenset, og skal deponeres på Øverås på Vestnes. Resten skal fraktes med lekter og dumpes ved godkjent dumpeplass ved Furneset - også i Vestnes.

- Vi er ferdig med bankinga i midten av neste uke, og kan begynne å tømme rørene for masse. Det kommer en egen lekter som skal frakte med seg massen.

- Men maskina som peler i sjøen nå, skal inn på land og pele for Tindesenteret også. Sånn sett klaffer det godt, forklarer Balstad.