Den erfarne eksplosivrydderen pensjonerte seg fra Forsvaret for et par år siden, etter nesten 40 års tjeneste. Nå driver han et enkeltmannsforetak, og samarbeider mye med sin gamle arbeidsgiver.

Mandag og lille julaften skal Holmboe søke hele tomta for - om mulig - å avdekke udetonerte bomber fra andre verdenskrig.

- Det var jo tett flybombing over Åndalsnes og en viss prosent av en slik bombelast gikk ikke av. Det har vi statistikk på, sier Holmboe, vel vitende om at det ikke er lenge siden en udetonert bombe dukket opp da tomta til Kvartal 1 ble gravd ut.

Nå håper man å unngå slike overraskelser ved å finne bombene på forhånd - dersom de finnes.

- Jeg har funnet et par interessante punkter. Nå skal jeg få meg meg gravemaskina og grave det øverste laget forsiktig av og peile videre.

- Det er en sikker måte å finne bomber på dette?

- Det er vel så sikkert som det er mulig å få til i alle fall. Det er et greit område å søke på. Lite forurensing.

- Som betyr?

- At det er lite armeringsjern og forskjellig annet som gir utslag. Ei bombe bør skille seg ganske bra ut, sier Holmboe.