Etterlyser forslag til sparetiltak - dette sier politikerne