Storstreik avverget – enighet i kommuneoppgjøret

foto