Fylkeskommunen vil ha omkjøring inn og ut av sentrum