For 25 år siden ble en flokk rein satt ut på Trollstigen, i håp om at det skulle danne seg en stamme.

– Det har det jo gjort. Stammen har etablert seg i fjella mot Valldal. Jeg er litt usikker på antallet, men tipper det er vel 30 dyr, forteller Torbjørn Rødstøl.

Han har ikke sett dyra på nært hold, kun på avstand, og spor etter dem.

– Hovedstammen oppholder seg på østsiden av Brøstdalen, på Lesja. Tidligere var det et årlig tråkk over Brøstdalen til Valldal, men det er det ikke lenger. Det er litt dumt at det trekket har stoppet opp. Gruppen i Valldal er nå en isolert flokk som lever sitt eget liv i Valldalsfjella, sier Rødstøl.

Allerede i 1958 og 1959 ble det satt ut rein - både i Brøstdalen og Trollstigen, henholdsvis 20 og 37 dyr.

– Min far Oskar deltok fra starten, og det var grunnen til at jeg fikk være med på en utsetting i Furuholslia i Brøstdalen i 1958 eller 1959. Jeg skjøt min første rein i dette området i 1968, og det siste i 1976. Fra omtrent den tid forsvant trekket fra øst for Brøstdalen til sommerbeitene i vest, og området ble stengt for jakt. Det var egentlig litt synd, mener Rødstøl.

Torbjørn Rødstøl er ivrig jeger. Her fra reinsjakta 1974, innerst i Grovåskaret. Foto: privat

Dato for utsetting i 1999 har ikke Rødstøl, men det var sannsynligvis på høsten.

– Da ble det satt ut cirka 50 rein. Min sønn Thomas, som er ansatt i Statens naturoppsyn i Reinheimen, har en viss oversikt over hvor denne lille flokken holder til, men han hadde heller ikke bilder av flokken i dag, sier Rødstøl.

Thomas Rødstøl kan selv bekrefte det.

– Det er liten stamme igjen, så de er jo avhengig av besøk av en bukk av og til, for å overleve. Det skjer fra tid til annen, men de blir ikke så mange flere, forteller han.

– Vet du hvorfor reinen ble satt ut på 50-tallet?

– Ja, det var vel for å få opp en stamme man kunne jakte på igjen. Det ble det også, frem mot 90-tallet . Da ble det satt ut flere, men det ble ikke nok . Nå er det ikke jakt på den lille stammen som er igjen, påpeker han.

Dette bildet ble tatt i februar 1999, da Trollstigreinutvalget slapp rein ved Øvstestølen i Valldalen. De to simlene på bildet tok seg en reinlender til ære for fotografen. Foto: Øystein Talberg