Etter at jernbanebrua, Randklev bru, over Lågen i Ringebu kollapset under uværet Hans, har toget på Dovrebanen ikke kunne gå på strekningen, og godstrafikken på Raumabanen har stoppet opp.

Nå er det imidlertid ting på gang. Bane Nor skriver på sine hjemmesider at de nå har fått tak i en megastor kran fra Danmark som skal kunne klare å løfte den skadde brua på land. Kranen kan løfte 1300 tonn.

Kranen kommer i deler, på ikke mindre enn 81 lastebiler, og vil bli montert på land. Bilene med krandelene er ventet å ankomme Ringebu i slutten av uke 41. Der har Bane Nor etablert et riggområde for arbeidet og i løpet av en uke eller to, vil krana være klar for å løfte bruelementet på land.

Jobber med to brualternativer

Bane Nor har to alternativer når det gjelder en ny bru. Et alternativ er å gjenbruke deler av den gamle brua til en ny bru, og det andre alternativet er å anskaffe en helt ny bru.

– Når vi har undersøkt bruelementene for eventuelle skader, vil vi vurdere om vi kan gjenbruke dem i ny bruløsning. Hvis vi kan bruke elementene igjen, bygge opp et nytt fundament og løfte bruelementene på plass igjen, vil det ta kortere tid før vi kan gjenåpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk enn om vi må bygge helt ny bru, påpeker konstituert konsernsjef i Bane NOR, Henning Bråtebæk på deres hjemmesider.

Bane Nor har også planert et området på land der bruelementene kan ligge når de er blitt heist på land, på sør-østsiden av Randklev bru. Løfteoperasjonen vil trolig skje i uke 43.

– Vi har ikke observert store skader på bruelementene der de ligger i elva, og er nå optimistiske med tanke på å kunne gjenbruke dem, informerer Bråtebæk.

Bane Nor har installert et webkamera på riggområdet ved bru.

Her kan du følge status for forberedelsene til å løfte bruelementene på land. (åpnes i ny fane)

Bane Nor har ikke observert store skader på bruelementene der de ligger i elva, og håper at deler kan gjenbrukes. Foto: Lars Skjeggestad Kleven/NTB