Se lista: Hun er blant seks søkere til direktørjobben

foto