Tirsdag 16. september ble et nytt lokallag av grafill stiftet i Møre og Romsdal. Grafill er Norges største profesjonelle interesseorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon. Organisasjonen samler rundt 1300 fagfolk og studenter innen områdene grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, tegneserieskaping og interaktiv design, og består av seks faggrupper og 10 lokallag som sammen og hver for seg arrangerer foredrag, utstillinger og konkurranser. Siste tilskudd på stammen er altså det nyoppstartede lokallaget for Møre og Romsdal.

Daglig leder i Molde

Anna Tokle Amundsen er daglig leder i designbyrået ANNA design AS i Molde, og er valgt til leder i det nystiftede lokallaget. Hun gleder seg til Grafill kommer på banen også her i fylket.

– Jeg jobber mye med å utvikle kreative nettverk, og nå får vi også tilgang til Grafills aktiviteter. Det betyr tilgang til gode foredragsholdere, og et kontaktnettverk som vil gjøre det mye lettere å holde seg oppdatert på det som skjer i bransjen. Jeg håper bransjen lokalt viser interesse, og gir oss gode innspill på hva de ønsker av faglig påfyll og inspirasjon.

Martin Biehl, daglig leder i Grafill, deltok på stiftelsesmøtet. Han mener det er viktig å vise omverden hva den kreative bransjen er, hva en designer gjør og brukes til.

– Det er ikke så mange som jobber i store byråer blant våre medlemmer, så mange har behov for å treffe hverandre og snakke om bransjen. Vår forening er en forening hvor folk treffes til intense møter og møtene kan vare veldig lenge. Medlemmene liker dette – og det å skaffe nettverk er viktig, presiserer Biehl.

Grafill kjører to store prosjekter i året. Det ene er konkurransen Visuelt hvor det også kjøres workshops, og den andre er kåringen av Årets vakreste Bøker. Visuelt arrangeres 16.–17. oktober i Oslo.

– Visuelt er årets høydepunkt for designere i Norge, hvor vi også får et input av internasjonale designere. Det er om lag 500 bransjefolk som kommer og nyskapning og nytenking er i viktigst, hvor designerne selv står i fokus. I tillegg deler Grafill ut totalt 3,5 milliarder kroner årlig til forskjellige prosjekt hvor alle kreative sjeler kan søke.

Oppgavene

Oppgavene til lokallaget kan deles i fire:

1. Være en viktig møteplass og et viktig nettverk for medlemmene lokalt.2. Gi inspirasjon gjennom å arrangere faglige og sosiale arrangementer i sitt distrikt.3. Være foreningens kontaktledd i lokale spørsmål av faglig art.4. Besørge markedsføring av lokale arrangementer i lokale medier.

Det nyvalgte styret består av: Anna Tokle Amundsen, Molde, leder. Line Skjolde, Kristiansund, nestleder. Oda Opheim Vinge, Molde, kasserer. Synnøve Hungnes, Molde, styremedlem. Katrine Øvstegår, Kristiansund, styremedlem. Fredrik Astrup Bakke, Molde, styremedlem.