Det er kanskje noen som har lagt merke til at det ytterste laget med betong med maling på ytterveggen på Isfjorden skole, blir fjernet med en stor støvsuger i disse dager.

– Før et bygg skal rives, blir det alltid tatt prøver som blir sendt til undersøkelse – en miljørapport. Vi har fått tilbakemelding om at malingslaget på Isfjorden skole inneholder giftige stoffer og må fjernes for seg, og leveres på godkjent mottak. Her er det blant annet J. O, Moen Miljøstasjon, sier prosjektlederen.

Torsdag var Hent AS i full gang med jobben og malingen blir sugd opp av en stor støvsuge-maskin. Malingen havner i store sekker som blir lastet opp på hengere og kjørt til et godkjent mottak.

– Det må gjøres for å hindre at giften komme ut i naturen. Det er en helt vanlig håndtering, som vi gjør på nesten alle gamle bygg som rives. Det var ofte mye rart i malingen tidligere, da det ikke var noen miljøkrav den gangen.

– Det er ikke noe farlig å gå i nærheten av rivningstomta?

– Nei, ikke i det hele tatt. Støvet man ser, er betongstøv. Alt det giftige går inn i støvsugeren, forsikrer By.

– Når vil dere være ferdig med rivningsjobben?

- I løpet av 6 uker skal tomta være helt ferdig. Da vil det ikke være et eneste spor igjen av Isfjorden gamle skole, presiserer By.