I nedbemanningsprosessen Innovasjon Norge nå gjennomfører, har 51 så langt måttet gå. Av disse er 22 på hovedkontoret i Oslo, tre fra utenlandskontorene og 26 fra  distriktskontorene, noe som tilsvarer 1–2 personer per kontor.

Innovasjon Norge opplyser til Romsdals Budstikke at de fortsatt vil ha 26 stillinger i Møre og Romsdal.

Det blir imidlertid endringer når det gjelder funksjoner i Møre og Romsdal.

- Et landsdekkende vedlikeholdssenter for Innovasjon Norges låneportefølje blir lagt til Molde. I første omgang tar vi mål av oss til å starte med tre medarbeidere ved dette senteret. Samtidig må vi redusere antall medarbeidere i kontorstøttefunksjoner med tre, sier direktør Bodil P. Hollingsæter til avisen.

Mer om saken kan du lese her.