Det blir ikke barnehagestreik. Utdanningsforbundet og PBL enige om årets lønnsoppgjør.  – Vi er godt fornøyd med at dagens pensjonsordning fortsetter og at vi dermed unngår streik, sier forhandlingsleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Løsningen kom på overtid natt til lørdag etter at partene har meklet siden torsdag. Dermed blir det ikke barnehagestreik fra neste uke. I tillegg til pensjon, har også lønn og arbeidstid vært omfattet av forhandlingene.

– Lønnstilleggene er på nivå med det andre har fått, sier Terje Skyvulstad. Han mener det er akseptabelt. Samtidig er han godt fornøyd med at også arbeidstidsordningene er bevart slik de er i dag.

Avtalen skal sendes ut på uravstemning blant Utdanningsforbundets medlemmer på PBL-området.