Nytt styre i Rauma Energi AS som skal velges på selskapets generalforsamling 9. mai.

Formannskape innstilte tirsdag at følgende styremedlemmer blir valgt:

  • Heidi Ekrem for 2 år

  • Magnhild Vik for 2 år

  • David Grøvdal for 2 år

Arne Steffen Lillehagen og Øyvind Hovde er ikke oppe til valg, og fortsetter i styret i ett år til.

Det er fem vararepresentanter til styret. Formannskapet innstiller Arne Hop som 1. vara, Reidar Brude som 3. vara og Knut Johan Stenerud som 5.vara. Alle velges for to år.

2. vara Ellinor Torsgård Solheim og 4. vara Irene Kristiansen er ikke på valg, og fortsetter ett år til.