- Vil ikkje kommentere ei sak som er under behandling

foto