Mannen, som kommer fra Rauma, ble tatt i laserkontroll  i Innfjorden i oktober i år. Han ble stoppet av politiet på stedet.

I Romsdal tingrett ga mannen, som ikke er tidligere straffedømt eller bøtelagt, en uforbeholden tilståelse.

Mannen ble dømt til 16 dagers betinget fengsel for å ha brutt fartsgrensen, med en prøvetid på to år.

Han må også betale en bot på 9000 kroner, og han er fradømt retten til å kjøre bil i 12 åneder.

Saken ble avgjort ved tilståelsesdom.