På kommunestyremøtet 17. november ble det foretatt valg av både nemnder og utvalg, og politiske verv.

Nemnder og utvalg

Administrasjonsutvalg: Kun medlemmer fra arbeidsgiversiden er valgt av kommunestyret. Disse ble valgt: Leder, Lars Olav Hustad (H), nestleder, Marit Nauste (uavhengig), Per Vidar Kjølmoen (Ap). To medlemmer velges fra arbeidstakersiden.

Arbeidsmiljøutvalget: Kun medlemmer fra arbeidsgiversiden er valgt av kommunestyret. Følgende er valgt: Lars Olav Hustad (H), Marit Nauste (uavhengig), Per Vidar Kjølmoen (Ap), rådmann Oddbjørn Vassli. Fire medlemmer velges fra arbeidstaker siden.

Grytten fjellstyre: Der ble Dagfinn Roald valgt til leder og Sissel Vollan til nestleder. Øvrige medlemmer er Gunder Ølstadløkken, Harry Brude og Mari Melbø Rødstøl.

Hen fjellstyre: Edvin Sæther ble leder. John Dale ble nestleder. Edel Hoem, Anne Høyseth og Ingrid Bjørnsdatter Morstøl er valgt som øvrige medlemmer.

Voll fjellstyre: Thomas Remen ble valgt som leder. Regine Skjelbostad ble valgt til nestledervervet. Øvrige medlemmer er Leni Langdal, Vegard Engen og Knut Peder Voldset.

Viltnemnda: Kommunestyret har valgt Per Egil Mork (Sp) som leder i viltnemnda. Reidar Brude (Frp ble nestleder. Synnøve Stenvågnes Bersås, Vidar Skiri og Renate Soleim ble valgt som medlemmer.

Rauma eldreråd: Karin Husøy, Erna Strømme, Arvid Hagen, Rigmor Kristoffersen og Andreas Hjertviksten ble av kommunestyret 17. november valgt til å sitte i eldrerådet.

Råd for funksjonshemmede og likestillingssaker: Irene Kristiansen (SV) ble rådsleder. Anne Karin Grøvdal er nestleder. Øvrige medlemmer som er Tom Kristian Dahle Nekstad, Kari Maaland, Kaare Jan Aandahl, Svein Ivar Johnsen og Jan Kåre Mathisen.

Rauma ungdomsråd: Tiril Remen Holm (Frp) og Jane Karin Malmedal Edvardsen (Ap) er valgt som politiske representanter i Rauma ungdomsråd.

Takstnemnd for eiendomsskatt: Kommunestyret vedtok nemnden bestående av Arne Hoem (Frp), Vigdis Reppen (Ap) og Øyvind Hovde (H).

Klagenemnda: Kommunestyret vedtok klagenemnda med følgende medlemmer: Ronny Antonsen (Frp) som leder, Tor-Bjørn Øverbø (V) som nestleder, Rigmor Kristoffersen (Ap), Janne Søvik (Ap) og Marco Scarfi (SV).

Heimevernsnemnda: Kristoffer Bakke (H) og Kari Maaland er av kommunestyret valgt inn i heimevernsnemnda.

Skjønnsutvalg etter forpaktningslova: Knut Samset (Krf), Janne Søvik (Ap) og Svanhild Karin Dahle (Sp) ble valgt som medlemmer.

Representant for barn og unges interesser i plansaker: Leder i ungdomsrådet

Politiske verv

Nominasjon til Dovrefjell nasjonalparkstyre: Magnhild Vik (Sp) og Ole Kjell talberg (Sp).

Nominasjon til Reinheimen nasjonalparkstyre: Marit Nauste (uavhengig) og Torbjørn Rødstøl (Sp).

Medlem til Rauma kirkelige fellesråd: Lars Olav Hustad (H)

Nominert kandidat til Villreinnemnd for Snøhetta og Knutshø: Janne Søvik (Ap) og Reidar Brude (FrP)

Nominert kandidat til Villreinnemn for Ottadalen: Gunvor FLaterudhagen (Ap) og Dagfinn Roald.

Representant til Romsdal vassområdeutval og vassregionalutval: Vidar Skiri (V)

Styremedlem til styret i Friliftsrådet i Møre og Romsdal: Rolf Herman Bjerkeli (V).

Medlem til skoleutvalget ved Rauma videregående skole: Peder Gjerstad (H).

Interkommunale selskap

Representantskapsmedlem til interkommunalt arkiv for Møre og Rmsdal IKS: Per Vidar Kjølmoen (Ap).

Representantskapsmedlem for Krisesenteret for Molde og omegn: Janne Søvik (Ap)

Innstilling til styremedlem for Krisesenteret for Molde og omegn: Ingunn Svelle Heinåli (H).

Representantskapsmedlem i Møre og Romsdal revisjon IKS (anbefalt: ordfører): Lars Olav Hustad (H).

Medlem til kontrollutvalgssekreteriatet for Romsdal (anbefalt: kontrollutvalgsleder): Lars Ramstad (H).

Representantskapsmedlem i NIR: Arne Hoem (Frp)

Kandidater til styret i NIR: 1. kandidat, Ole Kjell Talberg (Sp), 2. kandidat, Per Vidar Kjølmoen (Ap), 3. kandidat, Marit Moltubakk (H), 4. kandidat, Signe Gjerstad (H).

Kandidat i havnestyret til Molde og Romsdal havn: Arne Hop (Krf) og Marit Nauste (uavhengig).

Medlem i havnerådet i Molde og Romsdal havn: Øyvind Hovde (H).

Medlem i representantskapet til Tøndergård skole: Hilde Mjelva (V).

Styremedlem i Tøndergård skole: Eva Karin Gråberg (Ap).

Styret i Karftfondet: Politiske medlemmer: Arne Steffen Lillehagen (V), Elin Moa Dahle (H) og Torbjørn Rødstøl (Sp). Medlemmer næringsliv: Marianne Gjerde og Jo Andre Herje.