Lørdag hadde Vågstranda Vel et møte på Vågstranda med ordfører Lars Olav Hustad og stortingsrepresentant Helge Orten.

– Vi har jobbet med bompengeproblematikk siden 2009 og vi håper nå at Ortens direktekontakt med statsråden skal bidra til at vi får bort bompengene på Vågstrandstunnelen. Målet er 0 kroner, sier Edmund Reistad på vegne av velforeninga.

Helge Orten på sin side kan ikke komme med andre lovnader enn at han skal kontakte statsråden.

– Jeg har stor forståelse for problematikken og vi er en regjering som har som mål å redusere vegfinansiering med bompenger. Her mener jeg lokalbefolkninga har gode argumenter så lenge tunnelen er et rassikringsprosjekt, sier Helge Orten og mener det er helt sikkert at denne saka vil bli sett på, ikke minst etter Solvik-Olsens besøk her i fylket for kort tid siden.

– Han kjenner saka godt, sier Orten og legger til at å bli «innestengt» mellom to bommer i og for seg ikke er unikt, men at deler av dette er sikring mot ras, gjør det spesielt.

– Handler det nå om å få gjort noe med dette før 14. september?

– Ja, det kunne jeg gjerne ha tenkt meg, sier ordfører Hustad og legger til at han har god tro på at det kan bli en bedre løsning enn den som er i dag. Han skryter også av arbeidet som er gjort av lokalbefolkninga på Vågstranda.

– Jeg liker ikke å love mer enn jeg kan holde og det viktigste er nok heller ikke når det skjer, men at det blir en god løsning, sier Helge Orten.

Edmund Reistad regner Helge Orten som nøkkelperson i arbeidet framover i og med den direkte kontakten han vil ta med samferdselsministeren.