Sprer glede i hverdagen: – Viktig at folk blir sett